ترازو دیجیتال باشگاهی

ترازو دیجیتال وسیله ای برای اندازه گیری وزن یا جرم یک جسم ترازو دیجیتال باشگاهی یا مواد است. ترازوهای دیجیتال اغلب فشرده‌تر، بادوام‌تر و دقیق‌تر از سایر ترازو دیجیتال هستند، مانند ترازوهای فنری یا ترازوها، که اغلب فرسوده می‌شوند و در طول زمان خوانش‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. ترازوهای دیجیتال نیاز به منبع تغذیه دارند و ممکن است همیشه دقیق نباشند، اما به طور کلی حتی زمانی که در مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار می گیرند کاملا ترازو دیجیتال باشگاهیدقیق و سازگار هستند. ترازوی دیجیتال ممکن است برای اهداف مختلف از اندازه گیری مواد در آشپزخانه گرفته تا اندازه گیری دقیق مواد در آزمایشگاه استفاده شود.